Mentoring číslo 6 Mentoring číslo 6


Zobraziť reportMentoring číslo 6 - PLAGÁT

Mentoring číslo 6 - PLAGÁT

Mentoring číslo 6 - PLAGÁT

Mentoring číslo 6 - PLAGÁT

MENTORING ČÍSLO 6 - REPORT

Milí priatelia, dňa 15.11.2019 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov konalo posledné, šieste mentoringové stretnutie, ktoré bolo organizované občianskym združením CESA ako pokračovanie projektu DefCon BB 2019. Toto stretnutie bolo výnimočné.

Výnimočné v tom, že sme ho usporiadali iba pre členov združenia. Zistili sme totiž, že táto forma diskusií, workshopov, brainstormingov, nazvime to ako chceme, zožala na našej fakulte veľký úspech.Študenti mali možnosť nahliadnuť aspoň z časti do sfér ich uplatnenia.

Ako uvádzame vyššie, posledné stretnutie sa nieslo v kruhu našich členov, kde sme diskutovali o aktuálnych výzvach, pred ktorými stojí naše združenie. Mentoringové stretnutie bolo rozdelené do dvoch častí. V prvej časti sme si zhodnotili úspešnosť projektu DefCon a jeho dopad na študentov. Druhá časť bola venovaná workshopu na tému ”Aktuálne výzvy - ako správne nastaviť ciele a štruktúru projektov”.

Ako predloha nám slúžil ukončený projekt DefCon, pri ktorom sme si celú štruktúru projektu prešli bod po bode. Diskutovali sme o tom, prečo je dôležité nastaviť správne ciele, koho chceme osloviť a aký dopad a odkaz musí mať celý projekt. Túto tému sme vybrali z dôvodu, že v posledných rokoch vidíme problém pri práci v skupine. Mnoho študentov má problém vyjadriť a presadiť svoj názor, čo často vedie k zhorešným výsledkom, zle nastaveným cieľom alebo v horšom prípade k “odstrčeniu” z pracovnej skupiny.

Na rozdiel od predchádzajúcich mentoringov bolo novinkou to, že workshop neviedol skúsený odborník, ale naši skúsenejší členovia združenia CESA. Takáto forma bola pilotná. Chceli sme viac prepojiť prácu členov v tíme. Sledovali sme hlavne komunikáciu medzi členmi a zvládnutie prijatia názorov iných, čo sa nám v konečnom dôsledku podarilo.

Na záver sme pre našich členov pripravili malé občerstvenie, pri ktorom prebiehala neformálna diskusia.

Pokračovanie projektu DefConBB 2019 - "Mentoringové stretnutia"

Na záver by sme sa chceli poďakovať všetkým zúčastneným, ktorým želáme veľa úspechov v profesijnom živote.

Tento projekt sa uskutočňuje vďaka finančnej podpore Nadácie SPP

Fotogaléria zo 6. mentoringu

6. mentoring - 15.11.2019
6. mentoring - 15.11.2019
6. mentoring - 15.11.2019
6. mentoring - 15.11.2019
6. mentoring - 15.11.2019
×