Bezpečnostné Fórum 2019 BEFO 2019


Zisti viacBEZPEČNOSTNÉ FÓRUM 2019

V dňoch 6.-7. februára 2019 sa na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici konal 12.ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Bezpečnostné fórum. Toto podujatie sa konalo pod záštitou ministra obrany SR Petra Gajdoša. Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní, počas ktorých odzneli prednášky zameriavajúce sa na súčasné bezpečnostné výzvy. V úvode sme si mohli vypočuť prednášku riaditeľa odboru pre predsedníctvo SR v OBSE na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí, ktorý priblížil Priority predsedníctva SR v OBSE. Nasledujúci panel sa venoval transatlantickým bezpečnostným hrozbám, kde okrem iného profesor Sead Turčalo hovoril o integrácií Bosny a Hercegoviny do euroatlantických štruktúr. Druhý deň konferencie začal panelmi venujúcimi sa súčasným bezpečnostným hrozbám. V rámci tohto dňa sa predstavil aj Ing. Ivan Majchút PhD. Z Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, ktorý priblížil pôsobenie Ozbrojených síl Slovenskej republiky v misii UNFICYP. Program konferencie ukončil panel na tému regionálnych bezpečnostných hrozieb. Počas konferencie sme si mohli vypočuť aj ďalšie zaujímavé a podnetné prednášky odborníkov na bezpečnostné otázky a zúčastniť sa na diskusiách, ktoré po nich nasledovali. Na organizácií a hladkom priebehu podujatia sa podieľali aj členovia občianskeho združenia Central European Security Alliance. Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov a Katedre bezpečnostných štúdií ďakujeme za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v budúcnosti.

.

BEFO 2019

Fotogaléria z podujatia BEFO 2019

Befo- 6.-7. február 2019
Befo- 6.-7. február 2019
Befo- 6.-7. február 2019
Befo- 6.-7. február 2019
×