CESA - Aktuálne otázky

CESA - Aktuálne otázky

Aktuálne otázky...organizácia prednášok v rámci predmetu "Aktuálne otázky" patrí k jednej z náplní nášho spolku. Výber tém a hostí sa snažíme prispôsobiť aktuálnemu dianiu ako doma tak aj v zahraničí. Na tejto stránke nájdete prehľad uskutočnených ale aj pripravovaných prednášok na aktuálne témy.

.

Pripravované prednášky

Pripravované prednášky

CESA

Pripravované prednášky v rámci predmetu "AO"

Nové prednášky pripravujeme na LS 2019/2020

Pripravované prednášky v rámci predmetu "AO"

Nové prednášky pripravujeme na LS 2019/2020

Uskutočnené prednášky v rámci predmetu "AO"

Prehľad

AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
AO
YE´s
OBSE
AO
Pripravujeme
Pripravujeme
Pripravujeme